Wstęp

Zbiór zdjęć z przeszłości to coś, co posiada większość z nas. Czasami do nich wracamy i wspominamy. Niektóre ze wspomnień są przyjemne, inne wzbudzają melancholię, jeszcze inne przypominają o kimś ważnym. Przeglądając je często analizujemy sytuacje, w których się znaleźliśmy czasem ponownie je przeżywając.

Podobnie jest z psychoterapią. W trakcie jej trwania pacjent
z terapeutą uporządkowują i nadają inne znaczenie różnym istotnym wydarzeniom z życia pacjenta. Dzięki temu można czerpać z bogactwa naszych wcześniejszych doświadczeń. Psychoterapia przypomina wklejanie zdjęć do albumu - dzięki niej mamy możliwość uporządkowania obrazów z prze- szłości, by móc cieszyć się teraźniejszością.